1. Alle priser er eksklusive moms.
  2. Efter betaling er der 14 dages fortrydelse for forbrugere jf. købeloven. Vær opmærksom på at denne bortfalder ved erhvervskøb.
  3. Melder du afbud senere end 6 uger før Fiberfolk, refunderes det indbetalte beløb ikke.
  4. Du kan ikke overdrage/sælge din stand til 3. part.